Ο Κώστας Παυλίδης για τις περικοπές στις συντάξεις του ΟΓΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Διευκρινίσεις σχετικά με τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, δίνει με ανακοίνωσή του ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Παυλίδης

23
Ιανουαρίου / 2017

«Παρατηρώντας την αναστάτωση που έχει δημιουργηθεί σε συνταξιούχους του ΟΓΑ σχετικά με ενδεχόμενη περικοπή μέρους της σύνταξης τους εξαιτίας εμφάνισης άλλων εισοδηματικών πηγών (π.χ. εισόδημα από πώληση λαδιού, εισόδημα από επιδοτήσεις),θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Οι παλαιότεροι συνταξιούχοι του ΟΓΑ αλλά και εκείνοι που θα κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι το 2025, δεν θα έχουν καμιά επίπτωση στο ύψος της σύνταξης που θα λάβουν ασχέτως των άλλων πηγών εισοδήματος που εμφανίζουν. Όσοι δεν είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, ισχύουν επίσης τα παραπάνω μόνο για εκείνους οι οποίοι  κατοχύρωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης  πριν τεθεί σε ισχύ ο νέος ασφαλιστικός νόμος  4387/2016».