Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφέρειας την Κυριακή

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

17
Μαρτίου / 2017

και ώρα 10:00 π.μ. στο ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace (Κανόνι) με αποκλειστικό θέμα : «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.