Ετοιμάζονται νέοι διαφημιστικοί χώροι στο Δήμο Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Νέους διαφημιστικούς χώρους σκοπεύει να δημιουργήσει ο Δήμος για εμπορική ή τουριστική χρήση,

22
Μαρτίου / 2017

σε συνεργασία με τους χωρικούς Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων - Τοπικών Συμβουλίων.

Η  Διεύθυνση Εμπορίου του Δήμου Κέρκυρας γνωστοποιεί τα παρακάτω, όσον αφορά τις ενέργειές της  για τη χρήση διαφημιστικών πλαισίων:
 
Ο Δήμος Κέρκυρας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.19-489 /30-09-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθόρισε τις θέσεις για την τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων σε δέκα (10) στάσεις λεωφορείων και σε δέκα εννέα (19)  ελεύθερες θέσεις επί των πεζοδρομίων του Δήμου Κέρκυρας,  και  αναμένεται η δημοπράτηση τους.

Σε συνέχεια των ενεργειών της Διεύθυνσης Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας, ζητήθηκε  η υποστήριξη όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, προκειμένου να συνεργασθούν με τους χωρικούς Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων - Τοπικών Συμβουλίων, με σκοπό τον προσδιορισμό και άλλων σημείων τοποθέτησης σταθερών διαφημιστικών πλαισίων, καθώς και πινακίδων σήμανσης (ανάδειξη των σημαντικότερων οικιστικών  και τουριστικών πόλων της περιοχής, όπως αξιόλογα κτίσματα, μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, κ.λπ.).

Η επιδίωξη, όπως γνωστοποιεί η Διεύθυνση Εμπορίου, είναι η ομαλή εμπορική λειτουργία στα όρια του Δήμου Κέρκυρας και, ταυτόχρονα, η προστασία της αισθητικής φυσιογνωμίας της τοπικής μας κοινωνίας, για τη βελτίωση και ανύψωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών μας.