Με Ανουντσιάτα το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με μία μεγάλη ημερήσια διάταξη και πολλά καίρια ζητήματα προς συζήτηση, συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας.

23
Μαρτίου / 2017

Με 93 συνολικά θέματα και αρκετά εξ αυτών υπηρεσιακά, έχουν προγραμματιστεί να συζητηθούν σημαντικές υποθέσεις, όπως: Συντήρηση και αποκατάσταση του κωδωνοστασίου της Annunziata, η μελέτη επέκτασης πολεοδομικής ενότητας Ανεμόμυλου, ενημέρωση για τα "αγνοούμενα" οχήματα του Δήμου, έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για την αποκατάσταση του Φοίνικα, υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Θεάτρου, Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, ένταξη της επισκευής του θεάτρου του Μον-Ρεπό στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου. 

Αναλυτικά
 
1.    Ανακοινώσεις.
2.    Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου  (στα πλαίσια ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
3.    Έγκριση Β1’ σταδίου της μελέτης «Τοπογραφική – κτηματογραφική  αποτύπωση  και πολεοδομική μελέτη επέκτασης-αναθεώρησης της πολεοδομικής ενότητας  Ανεμόμυλου Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
4.    Μείωση απόστασης από υφιστάμενο κοιμητήριο της γεωλογικής μελέτης, στα πλαίσια της μελέτης «Τοπογραφική – κτηματογραφική  αποτύπωση  και πολεοδομική μελέτη επέκτασης-αναθεώρησης της πολεοδομικής ενότητας  Ανεμόμυλου Δήμου Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
5.    Έγκριση Α’ σταδίου της μελέτης «Σχέδιο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτής πόλης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Αχιλλείων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
6.    Συζήτηση – ενημέρωση για το έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση του κωδωνοστασίου του πρώην Καθολικού Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας «Annunziata» στην Κέρκυρα (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
7.    Συζήτηση – ενημέρωση για τα οχήματα του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
8.    Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Αποκατάσταση Θεάτρου Φοίνικα’ στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ 32 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
9.    Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ25 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
10. Έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΙΟΝ41 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εισηγητής : κ. Β. Καββαδίας).
11. Υποβολή προτάσεων για την ένταξη έργων στην Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
12. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Θεάτρου (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
13. Παραχώρηση διαχείρισης και χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου στο ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας για ένα έτος (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
14. Αποδοχή χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση του έργου «Συντήρηση – Ανάδειξη Ιονίου Βουλής» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την ένταξη του έργου «Συντήρηση – Ανάδειξη Ιονίου Βουλής» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
16. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την ένταξη του έργου «Εξωραϊσμός αυλής Δημοτικού Σχολείου Πετριτή και ενίσχυση φέροντος οργανισμού των υφιστάμενων κτιρίων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
17. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την ένταξη του έργου «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
18. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κέρκυρας έτους 2017 για την ένταξη των έργων  α) «Επισκευή Θεάτρου ΜΟΝ ΡΕΠΟ Δ.Ε. Κερκυραίων», β) «Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Σταδίου Λευκίμμης», γ) «Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα για την αναβάθμιση του Γηπέδου Αργυράδων της Δ.Ε. Κορισσίων», δ) «Καθαίρεση υπόστεγου στο Άλσος της Γαρίτσας», ε) «Κατασκευή ξύλινου δαπέδου και κιγκλιδώματος για την επικάλυψη αρχαίων ευρημάτων στο χώρο της Λαϊκής Αγοράς Δ.Ε. Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017 για την ένταξη του έργου «Κατασκευή πλατφόρμας ανύψωσης αμαξιδίων ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Θέατρο» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
20. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2017 ως προς τον προϋπολογισμό έργων (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
21. Έγκριση 2ΟΥ Α.Π.Ε. (τελικού) του έργου «Περιβαλλοντική Αναβάθμιση περιοχής Ιονίου Βουλής Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
22. Έγκριση 2ΟΥ Α.Π.Ε. (τελικού) του έργου «Διαμορφώσεις Αναβάθμισης Περιοχών Πεντοφάναρο και Ιόνιος Ακαδημίας Παλιάς Πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων Αγ. Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
24. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών πόλης» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
25. Έγκριση 2ου τελικού Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στη θέση ΝΟΤΟΣ ΜΠΕΤΟΝ πρώην Δήμου Λευκιμμαίων», 7ου υποέργου της πράξης «Αποκαταστάσεις Χώρων Ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων Δήμου Κέρκυρας (Δ.Δ. Εσπερίων, Δ.Δ. Θιναλίου, Δ.Δ. Μελιτειέων και Δ.Δ. Λευκιμμαίων) με κωδικό MIS 365209 (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών του έργου «Ύδρευση Καστελλάνων Μ. & Αγ. Προκοπίου Δ. Αχιλλείων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δημιουργία υποδομών γηπέδου Στρογγυλής» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Δημοτικών οδών Φαιάκων – Κερκυραίων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πόλης Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
30. Έγκριση χορηγήσεως παρατάσεως προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών πόλης» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
31. Διαγραφή ποσού – πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης – επ’ ονόματι κ. Ελένης Ζερβού – Παρνή (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
32. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση – επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Μελιτειέων, Κορισσίων, Λευκιμμαίων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
33. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή υποδομών εκφόρτωσης – δεματοποίησης – εναπόθεσης δεμάτων απορριμμάτων» (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
34. Λήψη Απόφασης για παραχώρηση της χρήσης ισόγειου κτίσματος  του Δήμου Κέρκυρας εμβαδού 161 τ.μ. περίπου που βρίσκεται στην θέση ΑΛΥΠΑ της ΔΕ Παλαιοκαστριτών  για εγκατάσταση του Λιμενικού Τμήματος Παλαιοκαστρίτσας (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).
35. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 8/18-10-2016 πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3463/2006 Ν. Κέρκυρας περί ονομασίας και μετονομασίας συνοικιών, οδών και πλατειών (Εισηγητής : κ. Γ. Καρύδης).
36. Έγκριση Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής περί αναμορφώσεως του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
37. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 9-240/10-05-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το Α.Φ.Μ. κ. Μαρίας Καλούδη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
38. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν α) στον κ. Σπυρίδωνα Δουκάκη του Αλεξάνδρου, β) στην κ. Χρυσάνθη Προβατά του Κωνσταντίνου και γ) κ. Χρήστο Μπαλό του Αριστείδη (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
39. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμόν 1-31/30-01-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου μόνο σε ότι αφορά τη διαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. Sassano Giovanni του Michele, ως προς το ποσό διαγραφής (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
40. Χαρακτηρισμός ξενοδοχειακής επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΝΑ» ως εποχικώς λειτουργούσης (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
41. Έγκριση παραχώρησης της χρήσης του χώρου παλαιών αποδυτηρίων στον Αθλητικό Ποδοσφαιρικό Σύλλογο ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
42. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Γαστουρίου, Δ.Ε. Αχιλλείων (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
43. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-14/12-05-2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (υπόθεση εταιρείας ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α. – ΜΗΛΙΩΤΗΣ Β. Ο.Ε.). (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
44. Έγκριση του υπ’ αριθμόν 2-15/12-05-2015 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (υπόθεση εταιρείας ΜΗΛΙΩΤΗΣ Α. – ΜΗΛΙΩΤΗΣ Β. Ο.Ε.). (Εισηγητής : κ. Γ.Η. Παντελιός).
45. Επιχορήγηση της Χορωδίας Κέρκυρας για την κάλυψη δαπανών της (χορωδιακής) 1ης εκτέλεσης του πλήρους, πρωτοτύπου «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
46. Έγκριση έκθεσης ορκωτών λογιστών για τις χρήσεις της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων, ετών 2011 – 2014, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1-2/25-01-2017 Αποφάσεως του Δ.Σ.  (Εισηγητής : κ. Α. Ασπιώτης).
47. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κέρκυρας και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Κέρκυρας για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
48. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Εισηγητής : κ. Ε.Σ. Ασπιώτης).
49. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 15/2016 Αποφάσεως του Δ.Σ. της Αμιγούς Διακοινοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λιμνοθάλασσας Αντινιώτη (Δ.Ε.Ι.Λ.Α.) περί ψήφισης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Μ. Πρεντουλής).
50.       Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης του Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κέρκυρας ετών 2017-2018» (Ε.Π. Ιόνια Νησιά  2014-2020) (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
51.       Έγκριση α) προμήθειας τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2017 και β) διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού (άνω των ορίων) με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου Δήμου Κέρκυρας και Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» έτους 2017 – 2018 (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
52.       Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας και Παραρτήματος Ρομά Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
53.       Συνέχιση λειτουργίας Κοινωνικής Δομής «Δημοτικός λαχανόκηπος» από το  Δήμο Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Α. Σκούπουρας).
54.       Έγκριση πραγματοποίησης α) των καθιερωμένων τοπικών και εθνικών εορτών και των εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2017, β) των προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και γ) των απαιτούμενων δαπανών και ανάληψης υποχρέωσης (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
55.       Έγκριση ματαίωσης προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017 και υποβολής ή μη αιτήματος για την υλοποίηση των προγραμμάτων 2017-2018» (Εισηγητής : κ. Μ.Δ. Ράπτης).
56. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στο Ιόνιο Πέλαγος, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 3-3/20-03-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
57. Εκτέλεση σκοπού κληροδοτημάτων ετών 2016 και 2017 «Προικοδότηση απόρων κορασίδων» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
58. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ – ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
59. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ – ΜΟΤΣΕΝΙΓΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
60. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδότημα) ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΔΑΛΙΕΤΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
61. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδότημα) ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΔΑΛΙΕΤΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
62. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδότημα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
63. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδότημα) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
64. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Κληροδοτήματος ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος)
65. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 του Κληροδοτήματος ΔΟΝΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥΛΙΤΣΑ (Εισηγητής :  κ. Δήμαρχος).
66. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Κληροδοτήματος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΟΤΑΡΔΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
67. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΟΤΑΡΔΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
68. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2016 του κληροδοτήματος ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
69. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥ (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
70. Έγκριση των υπ’ αριθμ. α) 03-01/07-03-2017 και 04-05/16-03-2017 Αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας περί αναμορφώσεως του προϋπολογισμού του εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγητής : κ. Σ. Καζιάνης).
71. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 3-1/02-03-2017 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής υπολοίπου ποσού από την δ’ δόση 2016 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Ι. Τσιριμιάγκος).
72. Καταβολή της δ’ δόσης 2016, που αφορά την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής : κ. Χ. Χαραλάμπους).
73. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-2/15-03-2017 Αποφάσεως του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) με θέμα αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (1η υποχρεωτική) (Εισηγητής : κ. Ν. Κορακιανίτης).
74. Έγκριση ή μη τροποποίησης άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου επ’ ονόματι κ. ΓΚΟΥΣΑΛΗ ΒΛΑΣΗ του του ΠΑΝΤΕΛΗ για την προσθήκη νέας δραστηριότητας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
75. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-1/03-03-2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα την μετατόπιση περιπτέρου της δικαιούχου Μαρίας Παγιάτη του Σπυρίδωνος (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
76. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-3/03-03-2017 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα την παραχώρηση χρήσης ατομικών θέσεων στάθμευσης επί κοινοχρήστων & δημοτικών χώρων σε άτομα με αναπηρία, κατόπιν της αριθ. 3-13/01-02-2017 γνωμοδοτικής απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Κερκυραίων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
77. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-12/03-03-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα την ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
78. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-13/03-03-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα σημειακές τροποποιήσεις και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 19-489/30-09-2015 απόφασης του Δ.Σ., σχετικά με την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήμισης, που αφορά στις ελεύθερες θέσεις επί των πεζοδρομίων του Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
79. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-14/03-03-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα  σημειακές τροποποιήσεις της υπ’ αριθμ. 7-136/7-04-2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, που αφορά στον «καθορισμό των Δήμου Κέρκυρας» και λήψη νέας απόφασης (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
80. Έγκριση της υπ’ αριθμόν 2-15/03-03-2017 Αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα σημειακές τροποποιήσεις της υπ΄ αριθμ. 7-132/7-04-2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας που αφόρα στον «Προσδιορισμό και τη διάθεση Κοινόχρηστων χώρων». Συμπλήρωση της ανωτέρω με Αποφάσεις των Δημοτικών – Τοπικών Συμβουλίων που αφορούν στην παραχώρηση Κοινόχρηστων χώρων (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
81. Έγκριση αιτήματος του Τμήματος Τεχνολογικού τομέα του Α.Ε.Ι. Πειραιά, ώστε να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου μας το Διεθνές Συνέδριο Κλωστοϋφαντουργίας AUTEX 2017 (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
82. Έγκριση αιτήματος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Κερκυραϊκές Δράσεις» ώστε να τεθεί υπό την αιγίδα του Δήμου μας το ετήσιο Φεστιβάλ «Corfu Beer Fest – Corfu meets Czech 2017» (Εισηγητής : κ. Σ. Καλούδης).
83. Έγκριση α) μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κέρκυρας στην Αθήνα για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και β) διάθεσης της σχετικής πίστωσης (Εισηγητής : κ. Β.Α. Μπαλής).
84. Έγκριση α) της μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών  - Υ.ΔΟΜ. – ΧΩ.ΠΕ. στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής : κ. Ν. Αναστασόπουλος).
85. Έγκριση α) της μετακίνησης του κ. Δημάρχου Κέρκυρας και ενός Δημοτικού Συμβούλου ή Αντιδημάρχου στο Μαυροβούνιο και β) της διαθέσεως της σχετικής πιστώσεως (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
86. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Αγροτικών οδών Δ.Ε. Φαιάκων – Κασσωπαίων – Θιναλίου Τεχν. Πρ. 2011 ΣΑΤΑ». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.
87. Ορισμός, με τη διαδικασία της κληρώσεως, δύο Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για την παραλαβή μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης έως 5.869,40 ευρώ, για το έτος 2017.
88. Αποδοχή παραιτήσεως κ. Μαρίας Μουζακίτη από τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέου Προέδρου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
89. Αποδοχή παραιτήσεως κ. Μαρίας Μουζακίτη από τη θέση της Προέδρου του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ορισμός νέου Προέδρου (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
90. Αποδοχή παραιτήσεως κ. Νικόλαου Αναστασόπουλου από τη θέση του Μέλους του Δ.Σ. του ΔΗΠΕΘΕ Κέρκυρας και ορισμός νέου Μέλους (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
91. Αποδοχή παραιτήσεως κ. Νικόλαου Αναστασόπουλου από τη θέση του Μέλους της ΕΔΠ Leader της ΑΝΙΟΝ Α.Ε. και ορισμός νέου Μέλους (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
92. Αποδοχή παραιτήσεως κ. Σάββα Κουλούρη από τη θέση του Εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Π.Ε. Κέρκυρας. Εκλογή νέου Μέλους.
93. Αποδοχή παραιτήσεως κ. Μαρίας Μουζακίτη από τη θέση του Εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας. Εκλογή νέου Μέλους.