Εργοστάσιο απορριμμάτων σε 20 μήνες

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Στο τελικό στάδιο μπαίνει πλέον η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων, με τον στόχο που έχει τεθεί, να είναι η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης εντός του Μαΐου, δηλαδή σε δύο περίπου μήνες από σήμερα.

28
Μαρτίου / 2017

Αυτό σημαίνει ότι σε 20 μήνες περίπου -18 μήνες αναμένεται να διαρκέσει η κατασκευή- οι φορείς και οι πολίτες της Ηπείρου θα κληθούν να αντιμετωπίσουν νέα δεδομένα σχετικά με τη διαδικασία αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων.
Μοιραία, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα αν είναι έτοιμοι οι δήμοι και οι πολίτες κυρίως, να υποστηρίξουν στην πράξη την διαδικασία της ανακύκλωσης, που αποτελεί τη σημαντικότερη διαδικασία, προκειμένου το έργο να αποφέρει τα περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά οφέλη που όλοι προσδοκούν.
Τα οφέλη αυτά, πάντως, αποτυπώνονται σε μια μελέτη κόστους-οφέλους που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, και αναμένεται να παρουσιαστεί επίσης τον Μάιο, σύμφωνα με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη Τατιάνα Καλογιάννη, που ενημέρωσε σχετικά τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας Ηπείρου, στη χθεσινή συνεδρίαση.
Η Επιτροπή ενέκρινε την ανάδειξη οριστικού Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης του έργου της περιφέρειας Ηπείρου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων περιφέρειας Ηπείρου», προκειμένου τα σχετικά 21 τεύχη συμπράξεων να περάσουν στον έλεγχο της ειδικής υπηρεσίας δημόσιων-ιδιωτικών έργων και στη συνέχεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ήδη έχουν γίνει ενδελεχείς έλεγχοι και από την Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, όπως ανέφερε η κ. Καλογιάννη, επισημαίνοντας πως για τη διαδικασία αυτή η περιφέρεια Ηπείρου είναι πρωτοπόρος.
Τα τεύχη περιλαμβάνουν χιλιάδες σελίδες, στις οποίες αποτυπώνονται οι όροι των συμβάσεων μεταξύ της περιφέρειας και του ιδιώτη, μεταξύ των τραπεζών και του ιδιώτη που θα δανειοδοτηθεί, και των υπεργολάβων που θα αναλάβουν τις επιμέρους εργασίες.
Συνολικά, το κόστος του έργου επιμερίζεται σε 20 εκατομμύρια στην περιφέρεια, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, και σε 20 εκατομμύρια για τον ανάδοχο (13 εκ. για την κατασκευή και 7 εκ. για το τμήμα παραγωγής ενέργειας), που προέρχονται από ίδια κεφάλαια. Όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις, η περιφέρεια έχει καταθέσει τα χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών, ωστόσο τις υπόλοιπες διαδικασίες χειρίζεται αποκλειστικά το ελληνικό Δημόσιο. 
Η σύμβαση με την οποία θα προχωρήσει το έργο, θα υπογραφεί μεταξύ του ελληνικού δημοσίου, της περιφέρειας και του αναδόχου, με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου να καταβάλει τη χρηματοδότηση, αν -για οποιοδήποτε λόγο- η περιφέρεια δεν μπορέσει να το κάνει, ενώ, όπως σημείωσε η κ. Καλογιάννη, ο ανάδοχος έχει εξασφαλίσει τη δανειοδότηση. Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον από την πλευρά της χρηματοδότησης, δεν αναμένεται να υπάρξουν εμπλοκές και καθυστερήσεις.
Από την πλευρά των μελών της αντιπολίτευσης, ο Βασίλης Τσίκαρης σημείωσε ότι πρόκειται σαφώς για σοβαρή δουλειά από την πλευρά της περιφέρειας και των υπηρεσιών της, αλλά διαφώνησε πολιτικά με την προσέγγιση του έργου, ενώ μαζί με τον Γιώργο Ζάψα, έκριναν ότι «δεσμεύεται» όλη η περιφέρεια να διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο τα απορρίμματα για τα επόμενα 27 χρόνια.
Όπως πρόσθεσε και η κ. Καλογιάννη, ούτως ή άλλως οι δήμοι στα τοπικά σχέδια διαχείρισης των απορριμμάτων που έχουν καταρτίσει και αποστείλει στο υπουργείο και με τα οποία δεσμεύονται για 15 χρόνια, έχουν προβλέψει τη λειτουργία του εργοστασίου. Από εκεί και μετά, με δεδομένα πως η δέσμευση με τον ιδιώτη ανέρχεται σε 80 χιλιάδες τόνους απορριμμάτων και η περιοχή παράγει περί τις 115 χιλιάδες, αν θέλουν μελλοντικά, μπορούν να διαχειριστούν μόνοι τους τις 35 χιλιάδες τόνους απορριμμάτων που «πλεονάζουν», μέχρι να συμπληρωθούν τα 27 χρόνια, που είναι η συνολική σύμβαση με τον ιδιώτη.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ