Μίνι ανασχηματισμός στο Δήμο Κέρκυρας

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού αναλαμβάνει επιπλέον και τις αρμοδιότητες της Παιδείας

Ποιός καλύπτει τη θέση της Μαρίας Μουζακίτη, ποιοί αντιδήμαρχοι αλλάζουν αρμοδιότητες

31
Μαρτίου / 2017

Σε μίνι ανασχηματισμό της Δημοτικής Αρχής προχώρησε ο Δήμαρχος Κέρκυρας, όπως επιτάσσει ο Καλλικράτης για το δεύτερο ήμισυ της περιόδου.
Αλλαγές ούτως ή άλλως επιβεβλημένες, λόγω και της μετακίνησης της αντιδημάρχου Παιδείας Μαρίας Μουζακίτη στη θέση της Προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια η θέση του αντιδημάρχου Παιδείας καλύπτεται από τον Βασίλη Καββαδία σε συνάσκηση των αρμοδιοτήτων του τομέα Τουρισμού που κατείχε ως σήμερα.
Η δεύτερη αλλαγή αφορά την Νότια Κέρκυρα, την οποίαν αναλαμβάνει ως χωρικός αντιδήμαρχος ο Αλέξανδρος Ασπιώτης υπεύθυνος για τις Δημοτικές Ενότητες:
Κορισσίων, Λευκιμμαίων  και  Μελιτειέων.
Ο μέχρι σήμερα αντιδήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Άρης Μπαλής παίρνει την αρμοδιότητα της Βιομηχανίας και Εμπορίου.
Ο Σπύρος Καλούδης κρατάει αποκλειστικά τη χωρική αρμοδιότητα της Βόρειας Κέρκυρας, για τις Δημοτικές Ενότητες Αγίου Γεωργίου, Εσπερίων, Θιναλίου και Κασσωπαίων

Ανακεφαλαιωτικά οι αντιδήμαρχοι είναι:
1. Αντιδήμαρχος Ερείκουσας: Ανδρέας Γουλής
2. Αντιδήμαρχος Μαθρακίου: Θεονύμφη-Αθανασία (Νόνη) Μάστορα 
3. Αντιδήμαρχος Οθωνών: Θεόδωρος Λουκανάρης 
4. Αντιδήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας: Σπυρίδων Καλούδης
5. Αντιδήμαρχος Νότιας Κέρκυρας: Αλέξανδρος Ασπιώτης
6. Αντιδήμαρχος Μέσης Κέρκυρας: Γεώργιος Καρύδης
7. Αντιδήμαρχος Κέντρου για τις Δημοτικές Ενότητες Φαιάκων και Παλαιοκαστριτών: Γεώργιος Ραιδεστινός, 
8. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Αστικού Πρασίνου: Ευγένιος-Σπυρίδων Ασπιώτης 
9. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δόμησης και Χωροταξίας: Νίκος Αναστασόπουλος, 
10. Αντιδήμαρχος Παιδείας και Τουρισμού: Βασίλειος Καββαδίας
11. Αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού: Ανδρέας Σκούπουρας, 
12. Αντιδήμαρχος Βιομηχανίας και Εμπορίου: Βασίλειος-Άρης Μπαλής, 
13. Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Γεώργιος -Ηλίας Παντελιός,