Με στόχο τη δημιουργία Δικτύου Μουσείων της Κέρκυρας

Στόχος της συνάντησης του Σαββάτου είναι να κωδικοποιηθούν τα κοινά προβλήματα των μουσείων που λειτουργούν στην Κέρκυρα και να συναποφασιστούν συγκεκριμένες δράσεις

01
Απριλίου / 2017

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Σάββατο 1η Απριλίου  θα πραγματοποιηθεί,  με πρωτοβουλία του Δήμου και με την παρουσία του Δημάρχου Κώστα Νικολούζου, συνάντηση εκπροσώπων των Μουσείων της Κέρκυρας με στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας Δικτύου Μουσείων Κέρκυρας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες του Δήμου να  συμβάλει στην περαιτέρω αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και στην ανάδειξη των πολιτιστικών προϊόντων της Κέρκυρας που αποτελούν σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα στο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Στόχος της συνάντησης του Σαββάτου είναι  να κωδικοποιηθούν τα κοινά προβλήματα των μουσείων που λειτουργούν στην Κέρκυρα και να συναποφασιστούν συγκεκριμένες δράσεις στους τομείς της επικοινωνίας, προβολής, κοινωνικής δικτύωσης, διεθνών συνεργασιών και χρηματοδοτήσεων.
Η συνάντηση θα γίνει, στις 10.00 το πρωί, στη Δημοτική Πινακοθήκη.