Εργασίες οφιοαπώθησης στο Μποσκέτο

ΚΕΡΚΥΡΑ.Από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,

30
Μαρτίου / 2017

Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κέρκυρας ανακοινώνεται: 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Μυοκτονίας,  κωνωποκτονίας, εντομοκτονίας, απολυμάνσεων  και οφιοαπώθησης  στο Δήμο Κέρκυρας   για τα έτη 2016-2017»
τη Δευτέρα 3 Απριλίου  και ώρα 11.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή οφιοαπώθησης, περιμετρικά των χώρων του κήπου «Μποσκέτο»  και των εγκαταστάσεων της δημοτικής παιδικής χαράς.