Εγκρίθηκαν πέντε νέες θέσεις επικουρικών γιατρών

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας 5 νέες θέσεις επικουρικών ιατρών για το ΓΝ Κέρκυρας.

20
Απριλίου / 2017

Συγκεκριμένα:
- Μία θέση για νεφρολογία ή παθολογία ή καρδιολογία για τη μονάδα τεχνητού νεφρού, με διάρκεια σύμβασης 3 έτη.
- Μία θέση για χειρουργική ή ορθοπεδική για ΤΕΠ, με διάρκεια σύμβασης 3 έτη.
- Μία θέση για νευρολογία με διάρκεια σύμβασης 3 έτη.
- Μία θέση για Μαιευτική/Γυναικολογία με διάρκεια σύμβασης 3 έτη.
- Μία θέση για παθολογία ή καρδιολογία ή πνευμονολογία φυματιολογία για τα ΤΕΠ με διάρκεια σύμβασης 3 έτη.
Επισημαίνουμε ότι οι λίστες αναμονής για τους επικουρικούς ιατρούς στις ειδικότητες Παθολογίας, Καρδιολογίας είναι κενές και όποιος ενδιαφερόμενος κάνει αίτηση θα προσληφθεί στις αντίστοιχες κενές θέσεις άμεσα.