Ανοικτές θέσεις εργασίας στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής «Μέλισσα»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω Προσωπικού, για την στελέχωση του Κέντρου Ειδικής Αγωγής «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»:

21
Απριλίου / 2017

1. Ιατρό με ειδικότητα παιδοψυχίατρου, ψυχιάτρου, νευρολόγου για 3ωρη απασχόληση εβδομαδιαίως.
2. Ψυχολόγο με άδεια άσκησης επαγγέλματος για 10ωρη απασχόληση  εβδομαδιαίως.
3. Νοσηλευτή Δ.Ε. ή Τ.Ε.  με μερική 4ωρη ημερήσια απασχόληση .
Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία στα άτομα με αναπηρία, η ιδιότητα της αναπηρίας (άμεση ή έμμεση) με προσκόμιση πιστοποιητικού ΚΕΠΑ και η εντοπιότητα.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών (τίτλος σπουδών, βιογραφικό σημείωμα, εμπειρία, άσκηση επαγγέλματος) θα αποσταλούν στα Γραφεία του Συλλόγου ή στο e-mail: [email protected]  μέχρι την Πέμπτη 27 Απριλίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες:
· Στα Γραφεία του Συλλόγου 2η  πάρ. Ελευθερίου Βενιζέλου (πίσω από το ΙΚΑ) ώρες 8.30- 15.00.
· Τηλέφωνο Συλλόγου  26610- 47565 κ. Ελένη Γιούργα
·  Κινητό  6945-106118 κ. Σπύρος Ζουμπουλίδης.