Άσκηση εκκένωσης του Νοσοκομείου σε περίπτωση σεισμού

Στο πλαίσιο πραγματοποίησης Επιχειρησιακής Άσκησης Εκκένωσης Νοσοκομείου, από το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ), θα πραγματοποιηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας

03
Μαΐου / 2017

την Πέμπτη 4/5/2017 & ώρα 11:00, παρουσία του Διοικητή του Ε.Κ.ΕΠ.Υ, κου Νικόλαου Παπαευσταθίου και αντιπροσώπου της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, για προσομοίωση έκτακτης ανάγκης μετά από σεισμό.
Στην άσκηση εκτός του προσωπικού του Νοσοκομείου, θα λάβουν μέρος επίσης το
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, η Αστυνομική Δ/νση Κέρκυρας και το ΕΚΑΒ
Τομέα Κέρκυρας.