• Σάββατο 30 Απριλίου 2016
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
390 χιλ.€ για συντηρήσεις δρόμων
25 Απριλίου 2016

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο ανάδοχος του έργου ανέλαβε τη δέσμευση αποπεράτωσης του έργου εντός 8 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.