Δρομολόγια πλοίων

3 Απριλίου 2020

03
Απριλίου / 2020

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:30, 09:00, 10:30, 12:15, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:00, 05:00, 08:00, 10:00, 11:30, 14:00, 15:45, 18:00, 23:00
Αναχώρηση από Παξούς: 13:00
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 07:30, 12:30, 16:30,  - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 09:00, 14:00,  18:00