Δρομολόγια πλοίων

28/29/30 Μαρτίου 2020

28
Μαρτίου / 2020

Σάββατο 28.3.20
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 09:00, 09:45, 11:00, 12:00, 13:15, 14:30, 15:15, 16:30, 18:00, 20:45
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 03:15,  04:00,  06:00,  07:30, 09:00, 10:45, 12:15, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:30, 23:00
Από και προς Διαπόντια νησιά: Κέρκυρα – Ερείκουσα: 06:30, Ερείκουσα – Μαθράκι: 08:50, Μαθράκι – Οθωνοί: 09:30, Οθωνοί – Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι – Ερείκουσα: 11:00, Ερείκουσα – Κέρκυρα: 11:40
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 07:15, 10:15, 14:15, 17:15, - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 08:45, 12:45, 15:45, 18:45
 
Κυριακή 29.3.20
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 09:00, 11:00, 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 16:30, 18:00, 20:45
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:00, 07:30, 09:00, 10:45, 11:15(ΠΡΟΣ ΠΑΞΟΥΣ), 12:15, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 19:30, 20:30, 23:00
Αναχώρηση από Παξούς: 14:30
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: : 07:15, 10:15, 14:15, 17:15, - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 08:45, 12:45, 15:45, 18:45
 
Δευτέρα  30.3.20
Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα: 06:00, 07:30, 09:00, 09:45, 11:00, 12:00, 13:15, 14:30, 15:45, 16:30, 18:00, 20:45, 23:30
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα: 04:00, 07:30, 09:00, 10:45, 11:15(ΠΡΟΣ ΠΑΞΟΥΣ),  12:15, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:30, 23:00
Από και προς Διαπόντια νησιά: Αγ. Στέφανος – Ερείκουσα: 08:00, Ερείκουσα – Αγ. Στέφανος: 09:00, Αγ. Στέφανος – Μαθράκι: 10:15, Μαθράκι – Οθωνοί: 11:00, Οθωνοί – Μαθράκι: 14:00, Μαθράκι – Αγ. Στέφανος: 14:50,
Λευκίμμη – Ηγουμενίτσα: 07:15, 10:15, 14:15, 17:15 - Ηγουμενίτσα – Λευκίμμη: 08:45, 12:45, 15:45, 18:45