Αυτοί είναι οι αντιδήμαρχοι Νότιας Κέρκυρας

ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ). Τέσσερις αντιδήμαρχοι και δύο εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ανακοινωθούν από τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, Κώστα Λέσση.

09
Σεπτεμβρίου / 2019

Θα είναι οι εξής:
Ανδριώτης Σωκράτης - Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Διοικητικών Υπηρεσιών και Κοινωνικής Πολιτικής
Σαγιάς Γέωργιος - Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Τεχνικών Υπηρεσιών, αναπληρωτής Δήμαρχος
Βλάσσης Αντώνιος - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού
Κουρτέσης Νίκος - Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού, Πρωτογενούς Τομέα και Υπεύθυνος Δ.Ε Κορισσίων
Μπόγδος Νικόλαος - Εντεταλμένος σύμβουλος υπεύθυνος Δ.Ε Μελιτειέων
Πλασκασοβίτης Κωνσταντίνος - Εντεταλμένος σύμβουλος υπεύθυνος Δ.Ε. Λευκιμμαίων και Ανακύκλωσης