Γενική Συνέλευση στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας με απολογισμό & αρχαιρεσίες

ΚΕΡΚΥΡΑ. Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση απευθύνει το Δ.Σ. του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας στα μέλη του.

20
Νοεμβρίου / 2019

Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας καλεί τα τακτικά μέλη του σε Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα  25 Νοεμβρίου, στις 10.00 πμ., στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στο Μανδράκι του Π. Φρουρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1..ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.11.2018 ΕΩΣ 31.10.2019 – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3..ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.11.2018 ΕΩΣ 31.10.2019  - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 1/11/2019 ΕΩΣ 31/10/2020

5. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/11/2019 ώρα 17:30 άνευ άλλης ειδοποίησης στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

Υπενθυμίζεται ότι, στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται τα Τακτικά Μέλη, με δικαίωμα ψήφου εφ’όσον έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς τον Όμιλο, το εξάμηνο που προηγείται της Γ.Σ. καθώς και τα Επίτιμα Μέλη και τα Μέλη της  Γερουσίας, σύμφωνα με το Καταστατικό.