Η δήμαρχος όρισε αντιδημάρχους μόλις «έπεσε» η απόφασή της στην Αποκεντρωμένη, γράφει ο Γ. Καρύδης

Μαζί με το αντίγραφο της απόφασης της Αποκεντρωμένης, με την οποία δικαιώνεται η προσφυγή κατοίκων των Διαποντίων, ο επικεφαλής της Κερκυραϊκής Συμμαχίας, Γ. Καρύδης, επισημαίνει «Αν δε η κυβέρνηση που τη στηρίζει, δεν ψήφιζε πρόσφατα νομοθετική διάταξη που προέβλεψε τη δυνατότητα να ορίσει ακόμη δύο αντιδημάρχους, τα Διαπόντια θα ήταν ακόμη χωρίς αντιδήμαρχο!

31
Ιανουαρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ. Οι δημότες των Διαποντίων Νήσων και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων τους, που προσέφυγαν κατά της Απόφασης της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με την οποία παρέλειψε, παραβαίνοντας το νόμο, να ορίσει Αντιδημάρχους στα Διαπόντια Νησιά, δικαιώθηκαν. 
Η Επιτροπή του άρθρου 152, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό την Προσφυγή τους, μετά την αποφυγή του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ναεκδώσει Απόφαση, έκρινε ότιη Προσφυγή είναι βάσιμη. Κατόπιν αυτού εξέδωσε την υπ΄ αριθμόν7/24-01-2020 Απόφαση στην οποία αποφαίνεται ότι η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας εσφαλμένα δεν όρισε αντιδημάρχους στην Ερείκουσα και στο Μαθράκι, στους δε Οθωνούς παράνομα δεν ανέθεσε τις προβλεπόμενες αρμοδιότητεςστον αντιδήμαρχο Οθωνών. 
Λίγες ώρες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης στην Επιτροπήτου άρθρου 152 και προφανώς αντιληφθείσα ότι η Προσφυγή θα γίνει δεκτή, η κ. Δήμαρχος δημοσιοποίησε ότιόρισε αντιδημάρχους στην Ερείκουσα και στο Μαθράκι, όπως φάνηκε από τη σχετική διαδικτυακήανάρτηση του Δήμουστη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Οι ορισθέντες αντιδήμαρχοι στα Διαπόντια Νησιά, είναι όμως άμισθοι, καθόσον η κ. Δήμαρχος, θεωρούμε, ότι εξάντλησε τον αριθμό των αντιδημάρχων, που λαμβάνουν αντιμισθία, σύμφωνα με τις προεκλογικές και μετεκλογικές της συμφωνίες και δεσμεύσεις. Αν δε η κυβέρνηση της Ν.Δ., που τη στηρίζει, δεν ψήφιζε πρόσφατα νομοθετική διάταξη που προέβλεψε τη δυνατότητα να ορίσει ακόμη δύο αντιδημάρχους, αλλά άμισθους, πιστεύουμε ότι τα Διαπόντια Νησιά θα ήταν ακόμη χωρίς αντιδήμαρχο!