Τι προβλέπει εγκύκλιος του Υπ. Παιδείας για τις απουσίες των μαθητών λόγω γρίπης

Με εγκύκλιο της υφυπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όλης της χώρας,

01
Φεβρουαρίου / 2020

δεν θα προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως 5 εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος αναφέρει:

Α. Με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020.

Β. Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Τα παραπάνω προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Σ. Ζαχαράκη.