Αποστρατεύεται -ως Ταξίαρχος- ο Αστυνομικός Δ/ντης Σπ. Αλαμάνος

Στο πλαίσιο των κρίσεων των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας - Παραμένει στη θέση του στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ο Θεόδωρος Αθανασόπουλος

05
Φεβρουαρίου / 2020

ΑΘΗΝΑ.  Με τον βαθμό του Ταξίαρχου, στον οποίο προάγεται, μετά τις πρόσφατες κρίσεις των αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, αποστρατεύεται -έπειτα από διάστημα τριάντα ημερών- ο μέχρι πρότινος Αστυνομικός Διευθυντής Γενικών Καθηκόντων, Σπύρος Αλαμάνος.

Στο πλαίσιο των κρίσεων στην ΕΛ.ΑΣ., εξάλλου, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων Νήσων, Θεόδωρος Αθανασόπουλος, παραμένει στη θέση του στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων.