Την Τρίτη συνεδριάζει ο ΦΟΔΣΑ Κέρκυρας - Τα θέματα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 10:30, συνεδριάζει το Δ.Σ του ΦΟΔΣΑ στο Μαράσλειο Μέγαρο (Γραφείο Δημάρχου),

14
Φεβρουαρίου / 2020

προκειμένου να συζητηθούν  και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Τροποποίηση της σύμβασης: «Υπηρεσίες Αποκατάστασης- Λειτουργίας- Συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
Εισηγητής:  Σπ. Κορωνάκης, Αν. Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Παραλαβή και έγκριση των τελικών τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΑΣΑ) ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
Εισηγητής:  Σπ. Κορωνάκης, Αν. Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και επιτροπών παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2020.
Εισηγητής:  Σπ. Κορωνάκης, Αν. Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Ανακοινώσεις

Υ.Σ.: Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα αποσταλούν την Παρασκευή14/02/2020.

*Σημειώνεται ότι:

Λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στα γραφεία του ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, εξαιτίας της πρόσφατης πλημμύρας του υπογείου, η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στο Μαράσλειο Μέγαρο, αντί των γραφείων του Συνδέσμου.