Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Νότο την Παρασκευή

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ανάθεση σε εξωτερικούς αναδόχους μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων και έγκριση Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής, μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν στη διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας

24
Φεβρουαρίου / 2020

ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΝΟΤΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ).  Διπλή συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νότιας Κέρκυρας έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα Λόγου & Τέχνης του Γυμνασίου-Λυκείου Λευκίμμης.

Η πρώτη συνεδρίαση είναι η 4η Τακτική Συνεδρίαση, η οποία θα ξεκινήσει στις 17:30 με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη (πλην ανακοινώσεων και ερωτήσεων) την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2020, με εισηγητή τον Δήμαρχο Νότιας Κέρκυρας, Κώστα Λέσση.

Μία ώρα αργότερα, στις 18:30, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει η 5η Τακτική Συνεδρίαση του σώματος με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη (συν τις ανακοινώσεις και τις ερωτήσεις στο πλαίσιο του δημοτικού ελέγχου).

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη της δεύτερης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, την προσεχή Παρασκευή, έχει ως εξής:

1. Ανακοινώσεις-Ενημέρωση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο

2. Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου)

3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 Διαδημοτικής Επιχείρησης Ιχθυοκαλλιέργειας Λίμνης Κορισσίων (Εισηγητής Κος Μπόγδος Νικόλαος Πρόεδρος ΔΕΙΛΚ)

4. Δακοκτονία έτους 2020 (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανδριώτης Σωκράτης)

5. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις (Εισηγητής αντιδήμαρχος Σαγιάς Γεώργιος)

6. Έγκριση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το σύνολο του Προσωπικού του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το έτος 2020. (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Βλάσσης Αντώνιος)

7. Έγκριση ανάθεσης σε εξωτερικούς αναδόχους μέρους της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το έτος 2020 (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Βλάσσης Αντώνιος)

8. Λήψη απόφασης για την Αύξηση των ωρών εργασίας τριών Υπαλλήλων ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών που απασχολούνται σε σχολικές μονάδες του Δήμου μας και μετατροπή του ωραρίου τους από μερικής σε πλήρους απασχόλησης (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος)

9. Έγκριση Σχεδίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Νότιας Κέρκυρας για το έτος 2020 (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος)

10. Τακτοποιητική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2020 για αποτύπωση των πραγματικών οικονομικών αποτελεσμάτων μετά το κλείσιμο του προηγούμενου οικονομικού έτους και αναμόρφωση προϋπολογισμού για ενίσχυση η εγγραφή νέων πιστώσεων (Εισηγητής αντιδήμαρχος Σαγιάς Γεώργιος)

11. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων νήσων-Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας και Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου "Διαμόρφωση γηπέδου 5χ5  στα Κρητικά"(Εισηγητής Κος Δήμαρχος)         
12. Συγκρότηση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την Λειτουργία Καταστημάτων (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Ανδριώτης Σωκράτης)

13. Αιτήματα Πολιτιστικών Συλλόγων Βουνιατάδων και Βιταλάδων για συμμετοχή τους σε Πολιτιστικές Δραστηριότητες εντός και εκτός Ελλάδος (Εισηγητής Αντιδήμαρχος Κουρτέσης Νικόλαος)

14. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννης Καββαδίας).