Εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα η αποκατάσταση της Βίλλα Ρόσσα

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.901.000 ευρώ και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης αναφέρεται η 31/12/2022

26
Φεβρουαρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην αποκατάσταση του ιστορικού κτιρίου της Βίλλα Ρόσσα προχωρά η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων μετά από πολύχρονες διαδικασίες και προσπάθειες.
Η ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» υπεγράφη από τη Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
 
Με δελτίο τύπου η Περιφέρεια ενημερώνει: Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.901.000 ευρώ και ως ημερομηνία ολοκλήρωσης αναφέρεται η 31/12/2022. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, στην οποία ανήκει το κτίριο.
 
Το έργο στοχεύει στην αποκατάσταση του κτιρίου Βίλλα Ρόσσα, τη διάσωσή του ως ιστορικού και αρχιτεκτονικού μνημείου, την πλήρη ανάπτυξη του ακινήτου με εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του και την αξιοποίησή του ως πολιτιστικό κτίριο με εκθεσιακούς χώρους, στους οποίους περιλαμβάνεται και αναπτύσσεται η ιστορία της πόλης της Κέρκυρας,αλλά και η σύγχρονη προβολή της, καθώς θα στεγαστεί το filmoffice.
 
Οι εργασίες για την αποκατάσταση της Βίλλα Ρόσσα περιλαμβάνουν:
- Αποκατάσταση του φέροντα οργανισμού του κυρίως κτιρίου και του κτιρίου του παλαιού στάβλου από τις βλάβες που έχει υποστεί, με επισκευή ενίσχυσή του,με εφαρμογή των αρχών αναστήλωσης
-Αποκατάσταση των κτιρίων στην αυθεντική τους μορφή
- Εξασφάλιση καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού
- Αναβάθμιση των Η/Μ δικτύων
- Άμεση πρόσβασητων ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου τους
- Αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου με υπαίθριους χώρους εκθέσεων, πολιτισμού και αναψυχής, αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας την υπάρχουσα βλάστηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο σύνολο με τα κτίρια, και παρουσιάζει ιδιαίτερο φυσικό κάλλος με πυκνή βλάστηση και σπάνια αιωνόβια δένδρα.
 
Σημειώνεται ότι η πράξη εντάσσεται στον Άξονα προτεραιότητας 2«Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).