Ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη 4 Μαρτίου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 18.30 στη Συνεδριακή Αίθουσα του Μον Ρεπό.

27
Φεβρουαρίου / 2020

Ημερήσια διάταξη 

- Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2015 και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2015 του π. Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 9-31/6.12.2019 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

- Έγκριση ταμειακού απολογισμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2016 και σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2016 του π. Δήμου Κέρκυρας, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 5-8/13.2.2020 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).