Περιορισμοί στις επισκέψεις στο Νοσοκομείο Κέρκυρας, λόγω κορωνοϊού

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας και για λόγους ορθολογικής και ασφαλούς διαχείρισης της κατάστασης που έχει προκύψει με τον Covid 19 (κορωνοϊό),

29
Φεβρουαρίου / 2020

ανακοινώνεται  ότι η πρόσβαση για  ασθενείς, επισκέπτες και προσωπικό θα πραγματοποιείται  ΜΟΝΟΝ από την πλαϊνή είσοδο (πρώτη είσοδο, αριστερά από Εθνικής Παλαιοκστρίτσας).
Παρακαλούνται οι πολίτες  να δείξουν την κατάλληλη  κατανόηση και να υπακούσουν στις  υποδείξεις των υπαλλήλων.
Παρακαλούνται οι πολίτες όπως σε κάθε ασθενή παραμένει αυστηρά  ένας συνοδός.
Παρακαλούνται οι πολίτες να περιορίσουν στο  ελάχιστο απαραίτητο τις επισκέψεις τους στο Νοσοκομείο, και το επισκεπτήριο  θα είναι 10.00-12.00 το πρωί και  17.00-19.00 το απόγευμα.