Ο Δήμος θα δέχεται ανακυκλώσιμα σε σταθμό μεταφόρτωσης στο Εμπορικό

Θα δέχεται, παρουσία υπαλλήλου, τα καθαρά ανακυκλώσιμα απορρίμματα καθημερινά, από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 μετά το μεσημέρι.

18
Ιουνίου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο,  αφενός της προώθησης  της αποτελεσματικής ανακύκλωσης και αφετέρου της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής συνείδησης και ευαισθητοποίησης  των πολιτών, από τη  Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δήμου Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι:
 
Ο Κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών του Δήμου θα είναι στο εξής διαθέσιμος απευθείας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις στο χώρο στάθμευσης, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως (ΕΜΠΟΡΙΚΟ).
Θα δέχεται δε, παρουσία υπαλλήλου,  τα καθαρά ανακυκλώσιμα απορρίμματα  που θα μεταφέρονται καθημερινά,  από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 μετά το μεσημέρι.
 
Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου παρακαλεί για την ανταπόκριση και υποστήριξη  της πρωτοβουλίας.