΄Αχτίδα φωτός΄ για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού της Κέρκυρας

Ε.Ο. Παλαιοκαστρίτσας -Κοντόκαλι

Η προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

22
Aυγούστου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σύμβαση για την αντικατάσταση των λαμπτήρων στο οδικό δίκτυο του νησιού υπεγράφη σήμερα με εργολάβο.
Το έργο συντήρησης αφορά ένα σημαντικό καθημερινό πρόβλημα των οδηγών ειδικά σε κεντρικούς δρόμους εκτός πόλης που είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Τη σύμβαση κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018», π/υ 600.000 ευρώ  υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
Η χρηματοδότηση γίνεται από πιστώσεις του Π.Δ.Ε. σε εκτέλεση της με αρ.πρ. 45247/18460/02-06-2017 απόφασης του Περιφερειάρχη  της Π.Ι.Ν.
Η σύμβαση υπεγράφη με την ανάδοχο εταιρεία «SUPERIOR PC IKE», μειοδότη του προαναφερθέντος έργου με προσφερθείσα μέση έκπτωση 59%, ήτοι 246.000  ευρώ με ΦΠΑ.
Η ολική προθεσμία περάτωσης του έργου έχει καθοριστεί σε δώδεκα μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης.