Πρόστιμο 8.000 € από την Περιφέρεια στον Σύνδεσμο Καθαριότητας για το ΧΥΤΑ Λευκίμμης

Τι απάντησε ο ΣΥΔΙΣΑ στις παρατηρήσεις των Ελεγκτών Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που έκαναν την αυτοψία

24
Aυγούστου / 2018

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην «ασφυκτική πίεση των περιστάσεων» απαντά ο Σύνδεσμος Καθαριότητας, ότι οφείλεται η εικόνα που παρουσίαζε ο ΧΥΤΑ Λευκίμμης κατά τη διάρκεια της αυτοψίας των Ελεγκτών Περιβάλλοντος.
Στην απάντηση που κατατέθηκε στις 20 Αυγούστου του 2018, ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει επίσης ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ από την Περιφέρεια για την πρόθεσή της να επισκεφθεί το χώρο, πράγμα που ήταν αναγκαίο για να υπάρχουν τα απατούμενα παραστατικά που καταγράφηκε ότι έλειπαν.
Ωστόσο με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.000 € για παραβιάσεις των όρων της προσωρινής αδειοδότησης.
Επίσης ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας καλείται να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκαταστήσει άμεσα όλες τις φθορές στα δέματα,καθώς και να συμμορφωθεί άμεσα με τους όρους της ΑΕΠΟ

Η απάντηση του ΣΥΔΙΣΑ

«Ο φορέας δεν είχε καμία ενημέρωση ή γνώση με άλλο τρόπο για τη διενέργεια της αυτοψίας από την υπηρεσία σας και για το λόγο αυτό δεν παρευρίσκονταν κανένας εκπρόσωπος του ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της αυτοψίας – ελέγχου. Σημειωτέον δε ότι η άποψη του φορέα μας είναι ότι στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης ο οποιοσδήποτε έλεγχος από τους εποπτικούς μηχανισμούς γίνεται και πρέπει να γίνεται σε γνώση και παρουσία του ελεγχόμενου με ειδοποίηση αυτού έστω και προ ημισείας της ώρας από τη διενέργεια αυτού»

«Σχετικά με τα δέματα τα οποία αναφέρονται στην έκθεση αυτοψίας ότι βρίσκονταν κατά τον έλεγχο στον περιμετρικό δρόμο του κυττάρου, σας ενημερώνουμε ότι αυτά είχαν τοποθετηθεί προσωρινά λόγω φόρτου εργασίας των μηχανημάτων τα οποία τοποθετούσαν τα δέματα εντός του κυττάρου και η τοποθέτησή τους κατά τον προβλεπόμενο τρόπο έχει ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιείται. Δέον να αναφερθεί ότι σε διάστημα περίπου ενός μήνα μεταφέρθηκαν 11.639 δέματα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι δεν ήταν δυνατό να ανταποκριθούν τα δύο ανυψωτικά μηχανήματα στις καθημερινές ανάγκες για την τοποθέτηση όλων των δεμάτων τα οποία μεταφέρονταν»

«Τα διάσπαρτα απορρίμματα τα οποία υπήρχαν κατά την αυτοψία στο χώρο εντός και εκτός της λεκάνης προέρχονταν από τα σχισμένα δέματα τα οποία προέκυψαν κατά τη φορτοεκφόρτωση των δεμάτων λόγω της γρήγορης και βεβιασμένης διαδικασίας φορτοεκφόρτωσής τους. Ο φορέας με γραπτές οχλήσεις, επισήμανε στον ανάδοχο τα δέοντα και σε συμμόρφωση αυτών, ο ανάδοχος μεταφέρει τα «ακατάλληλα» δέματα στο χώρο της ενδιάμεσης διαχείρισης στο Τεμπλόνι, για την εκ νέου δεματοποίησής τους. Σας ενημερώνουμε δε, πως τα χύδην επεξεργασμένα υπολείμματα έχουν ήδη μεταφερθεί στο χώρο επεξεργασίας για επαναδεματοποίησή τους.»

«Ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. Κέρκυρας έχει προβεί ήδη σε εντομοκτονία δύο φορές, με ημερομηνίες 28/7/2018 και 4/8/2018 αντίστοιχα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας έχει προγραμματιστεί και Τρίτη απεντόμωση. Όσον αφορά το πρόγραμμα απεντόμωσης για τους πρώτους τρεις μήνες θα γίνεται κάθε δέκα μέρες και για τους επόμενους τρεις μια φορά το μήνα» «Διαπιστώθηκε κατά τη διενέργεια της αυτοψίας ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία της μεταφοράς καθώς και τα αριθμητικά στοιχεία των εισερχομένων δεμάτων αφενός και η ΜΠΕ και η ΑΕΠΟ αφετέρου. Στο σημείο αυτό να επισημανθεί το γνωστό τοις πάσι ότι δηλαδή είχαν προκληθεί 
φθορές στα κτίρια της διοίκησης κατά την τελευταία πυρκαγιά τον Μάιο 2018 για το λόγο αυτό τα αρχεία των μεταφορών φυλάσσονταν στο χώρο των γραφείων του ΣΥΔΙΣΑ. Αν η Υπηρεσία είχε ενημερωθεί για τον έλεγχο αυτό θα ήταν διαθέσιμα και τα στοιχεία αυτά μέσω του εκπροσώπου του Συνδέσμου ο οποίος θα παρευρίσκετο κατά την αυτοψία.»
«Στο χώρο του ΧΥΤΥ Λευκίμμης υπάρχουν εγκατεστημένες δύο δεξαμενές 25m3 έκαστη, γεμάτες νερό, οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες του χώρου για το δίκτυο πυρόσβεσης. Σας 5 ενημερώνουμε δε, πως κατά την ημέρα διενέργειας της αυτοψίας ήταν συνδεδεμένη η σύνδεση της εγκατάστασης με το δίκτυο της ΔΕΥΑΚ»

«Λόγω της ασφυκτικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το νησί λόγω των απορριμμάτων και λόγω της αναγκαίας και άμεσης διαχείρισης των, ο ΣΥΔΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ δεν έχει προβεί στην ποσοτική και ποιοτική δειγματοληψία. Κατά την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΥ θα υπάρχουν οι αναγκαίοι έλεγχοι και δειγματοληψίες από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εργαστήριο» «Η μηνιαία έκθεση η οποία περιγράφεται στο άρθρο 12 της ΑΕΠΟ συντάσσεται από τον μηχανικό του ΣΥΔΙΣΑ και εντός των επόμενων ημερών θα αποσταλεί στην Υπηρεσία σας» «Ως κατακλείδα αναφέρουμε το επίσης γνωστό τοις πάσι, δηλαδή το γεγονός ότι το εγχείρημα της μεταφοράς των δεμάτων εκτελέστηκε κάτω από υπερβολικά δύσκολες συνθήκες , λόγω της ακραίας αντίδρασης των κατοίκων της περιοχής και της αναγκαίας παρουσίας των αστυνομικών δυνάμεων. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, υπό το καθεστώς αυτό και υπό την τεράστια αυτή πίεση, όλες οι διαδικασίες μεταφοράς-τοποθέτησης-φορτοεκφόρτωσης έπρεπε να γίνουν με ταχύτατους ρυθμούς γεγονός που συντέλεσε στη δημιουργία «ατυχημάτων» που οδηγούσε σε φθορά- καταστροφή κάποιων δεμάτων. Οποιαδήποτε λοιπόν αστοχία –παρατυπία διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία δεν ήταν αποτέλεσμα κακής διενέργειας της μεταφοράς αλλά της βεβιασμένης διενέργειας της μεταφοράς. Παράλληλα, καταγράφεται πως το τελευταίο διάστημα είμαστε όλοι κοινωνοί θεμάτων που αφορούν στο ΧΥΤΥ Λευκίμμης και μάλιστα γίνονται «σημαία» στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο. Θα περιμέναμε λοιπόν, να είμαστε όλοι πιο προσεκτικοί σε κάποιες κινήσεις για να αποφεύγονται, αν μη τι άλλο οι εντυπώσεις.
Ουδέποτε αρνηθήκαμε έλεγχο τακτικό ή έκτακτο από ελεγκτικό μηχανισμό. Ουδέποτε αρνηθήκαμε να χορηγήσουμε στοιχεία. Ουδέποτε επιχειρήσαμε να προσαρμόσουμε την πραγματικότητα στα δικά μας μέτρα. Θα μπορούσαν λοιπόν να είχαν αποφευχθεί αρκετές διαπιστώσεις κατά την αυτοψία (σελίδα 4) εάν στα πλαίσια συνεργασίας είχαμε ενημερωθεί για τον έλεγχο έστω και λίγη ώρα πριν, ούτως ώστε και εκπρόσωπος του φορέα να παρευρίσκονταν στο χώρο αλλά και το αρχείο με όλα τα παραστατικά –αριθμητικά στοιχεία μεταφοράς των δεμάτων, ΑΕΠΟ και σχετική ΜΠΕ να ήταν στη διάθεσή σας, με στόχο πάντα το σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης από πλευράς κλιμακίου. Θεωρούμε πως τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή τέτοιες πρακτικές συντηρούν και δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα που δεν συμβάλουν στην επαναφορά της κανονικότητας, την οποία επιζητούν και οι δύο βαθμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι εξελίσσονται οι διορθωτικές κινήσεις εκ μέρους του φορέα μας, όσον αφορά τις διαπιστώσεις του ελέγχου, στην κατεύθυνση όχι μόνο θεραπείας – αποκατάστασής τους αλλά και εξάλειψής τους. Παρακαλούμε λοιπόν, με δεδομένο τα ως άνω, να προχωρήσετε σε επανέλεγχο-αυτοψία για να διαπιστώσετε και να καταγράψετε τη συμμόρφωση του φορέα μας. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και πάντα στη διάθεσή σας για την όποια διευκρίνιση»

Η απόφαση της Περιφέρειας στη "Διαύγεια"

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την επιβολή διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.1650/86, ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) στο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας (ΑΦΜ: 090240840, ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ), το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

-  Για την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά εξουσιοδότηση του Ν.1650/86, πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ  Για την παραβίαση του άρθρου 4 της ΚΥΑ 50910/2727/03,·(3.000,00 €)  πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €)

-  Για την παραβίαση του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/03, πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €)

-  Για την υποβάθμιση περιβάλλοντος, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) Η είσπραξη του ανωτέρου διοικητικού προστίμου γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ως ισχύει.

Το παραπάνω πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά 50% (ήτοι 4.000,00 €) στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 3517 υπέρ του «Πράσινου Ταμείου» (πρώην ΕΤΕΡΠΣ) του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/12-10-2010) και κατά 50% (ήτοι 4.000,00 €) στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων (ΚΑΕ) 64114 υπέρ της Π.Ε. Κέρκυρας. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης προβεί σε εξόφληση της οφειλής του με βάση την παρούσα απόφαση και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη), υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφο του διπλοτύπου είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή του, προκειμένου να του χορηγηθεί βεβαίωση εξόφλησης της οφειλής.
 
2. Ο ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Κέρκυρας καλείται να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αποκαταστήσει άμεσα όλες τις φθορές στα δέματα, να απομακρύνει τα μη δεματοποιημένα στερεά απόβλητα καθώς και τα ανακυκλώσιμα υλικά που περιέχονται στα δέματα και να προβεί άμεσα στο δειγματοληπτικό έλεγχο των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των δεμάτων υπολείμματος προκειμένου αυτά να είναι αποδεκτά καθώς και να συμμορφωθεί άμεσα με τους όρους της ΑΕΠΟ
3. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας, για τυχόν δικές της ενέργειες
4. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για τυχόν δικές της ενέργειες ως περιβαλλοντικά αδειοδοτούσας Αρχής
5. Να διαβιβαστεί ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας, για τυχόν δικές της ενέργειες
6. Να διαβιβαστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.1650/86, ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας για τυχόν δικές της ενέργειες
7. Το ΚΕΠΠΕ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων να προβεί εντός τετραμήνου, σε νέα περιβαλλοντική επιθεώρηση προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των όρων της ΑΕΠΟ και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και η συμμόρφωση του ΣΥΔΙΣΑ Ν.Κέρκυρας με τις προαναφερόμενες ενέργειες της παραγράφου 2.


Μπορείτε να διαβάσετε όλη την απόφαση εδώ