Σύλλογος Τεμπλονίου: Αλλιώς μας τα΄λεγε ο Περιφερειάρχης!

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Τεμπλονίου: από αριστερά Μάγδα Παπανικολοπούλου, Λαμπρινή Κολάγγη, Φωτεινή Χειμαριού

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με αίσθημα αδικίας και απογοήτευσης αποχωρήσαμε από το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο μετά την κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση επί της εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Π.Ι.Ν. για την Τροποποιητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Τεμπλονίου-Κεντρικής Κέρκυρας».

16
Μαΐου / 2016

Παρότι με σαφήνεια εκτέθηκαν οι αντιρρήσεις μας επί της ελλιπέστατης μελέτης (ΜΠΕ), που σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη θα ερχόταν προς ψήφιση, και η οποία καταστρατηγεί κανόνες εθνικού και ενωσιακού δικαίου, στηριζόμενη σε ψευδή και διαστρεβλωμένα στοιχεία, εν τέλει 13 δημοτικοί σύμβουλοι της συμπολίτευσης έδωσαν τη θετική τους ψήφο και μάλιστα όχι επί της μελέτης, αλλά επί της εισήγησης της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η οποία είναι καταρχάς θετική, έχοντας λάβει προαπαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.
 Είναι πραγματικά παντελώς παράλογο, παραπλανητικό και άκρως αντιφατικό να κάνουμε λόγο για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε μία περιοχή κορεσμένη και επιβαρημένη, που φέρει ήδη τις επιπτώσεις ενός κακοκατασκευασμένου και κακολειτουργούντος μη αδειοδοτημένου ΧΥΤΑ.
 Είναι αν μη τι άλλο ανήθικο εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής και υποτιμά τη νοημοσύνη μας, να φέρνει προς ψήφιση μία τροποποιητική μελέτη ( ΜΠΕ), που αναφέρει ως θέση του έργου το Τεμπλόνι, την στιγμή που δεν έχει ακόμη αναθεωρήσει τον ΠΕ.Σ.Δ.Α., βάσει του οποίου θα χωροθετηθεί η διαχείριση των απορριμμάτων στο νησί. 
 Τέλος, αξιοσημείωτη ήταν η στάση του Περιφερειάρχη, ο οποίος εν έτει 2011 ευρισκόμενος στην αντιπολίτευση καταψήφισε τη ΜΠΕ του ίδιου έργου, υποστηρίζοντας τότε τις θέσεις μας για αναγκαιότητα εύρεσης άλλου χώρου εξαιτίας της μέγιστης επιβάρυνσης που έχει υποστεί, ενώ από τη σημερινή του θέση υποστήριξε την τροποποιημένη ΜΠΕ, η οποία δεν διαφοροποιείται στο ελάχιστο από την προηγούμενη του 2011 μελέτη ως προς τον τόπο εγκατάστασης του ΟΕΔΑ.