Κοινωνικές δομές και δράσεις του ΕΣΠΑ στα Ιόνια Νησιά» στο Δημοτικό Θέατρο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διοργανώνει εκδήλωση στις 14 Νοεμβρίου με θέμα «Κοινωνικές

14
Νοεμβρίου / 2018

δομές και δράσεις του ΕΣΠΑ στα Ιόνια Νησιά» στο Δημοτικό Θέατρο. Φορείς και δομές των Ιόνιων Νησιών που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ) παρουσιάζουν το έργο τους και τις δράσεις τους.
Το ΕΚΤ, το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει στον άνθρωπο, υλοποιεί δράσεις μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 36.677.529€.
Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν οι κοινωνικές δομές που λειτουργούν σε όλα τα νησιά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και απευθύνονται σε ευάλωτες,  ευπαθείς και λοιπές ομάδες πληθυσμού με στόχο την κοινωνική ένταξη, την παροχή ίσως ευκαιριών για όλους, την πρόσβαση σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικές υπηρεσίες, κλπ.
Toπρόγραμμα περιλαμβάνει:
10.00-14.00 και 17.30-20.00:Εκθεση παρουσίασης των δράσεων των δομώνμε περίπτερα (stand) και υλικό από τη δραστηριότητά τους στο φουαγιέ του Δημοτικού θεάτρου.
18.00:Σύντομες παρουσιάσεις/ομιλίες στη Μικρή Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου, προβολές βίντεο, φωτογραφιών, κάθε δομής αναφορικά με τη λειτουργία και τις δράσεις της.
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό για τη λειτουργία των δομών, την αναγκαιότητα και την απήχηση των δράσεων σε πολλές ομάδες πληθυσμού (ευπαθείς ομάδες, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι, Ρομά, γυναίκες, άτομα σε συνθήκες φτώχειας), κ.α.
Στην εκδήλωση θα μετέχουν αναλυτικά οι εξής δομές της ΠΙΝ:
Από Κέρκυρα

 • Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δήμου Κέρκυρας
 • Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία «Η Μέλισσα»
 • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Κέρκυρας
 • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κέρκυρας με παράρτημα Ρομά
 • Κοινωνικό συσσίτιο και Παντοπωλείο Πόλης Κέρκυρας
 • Κοινωνικό Συσσίτιο και Παντοπωλείο περιφέρειας Δήμου Κέρκυρας
 • Κοινωνικό Φαρμακείο Κέρκυρας
 • Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους.
 • Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών
Από Λευκάδα
 • Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Λευκάδας
 • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας
 • Κοινωνικό παντοπωλείο Δήμου Λευκάδας
 • Κοινωνικό συσσίτιο Δήμου Λευκάδας
 • Κοινωνικό φαρμακείο Δήμου Λευκάδας
Από Κεφαλονιά
 • Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία «Υπερίων»
 • Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
 • Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά
 • Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας
Από Ζάκυνθο
 • Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά
 • Κοινωνικό παντοπωλείο και συσσίτιο
 • Κοινωνικό φαρμακείο
 • Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών θυμάτων βίας
Επίσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» - Θέσεις φροντίδας βρεφών,  νηπίων παιδιών (και ΑμεΑ) σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που υλοποιείται μέσω της ΕΕΤΑΑ καθώς και η δράση «Ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» που υλοποιείται από την Επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας.
Όλες οι παραπάνω δράσεις χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. Ιόνια Νησιά 2014-2020 (συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
 
 
 
 
 


Ελένη Κορωνάκη