ΣτΕ: «Ναι» στο άνοιγμα τις Κυριακές για τις τουριστικές περιοχές

ΑΘΗΝΑ. Για λόγους τόνωσης του τουρισμού και μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές αλλά και περιόδους του χρόνου, επιτρέπει το Συμβούλιο της Επικρατείας το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακές,

09
Ιανουαρίου / 2019

παρά την κατηγορηματική άρνηση που είχε εκφράσει η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, πριν από δύο χρόνια στη λειτουργία τους, τις κυριακάτικες αργίες.

Το 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του είχε κρίνει, αντισυνταγματικό το άνοιγμα των καταστημάτων με το επιχείρημα ότι «το Σύνταγμα κατοχυρώνει για τους πάσης φύσεως εργαζομένους και απασχολούμενους το δικαίωμα ελεύθερου χρόνου και της απόλαυσης του ατομικώς  και από κοινού με την οικογένεια τους, ως τακτικό διάλειμμα της εβδομαδιαίας εργασίας».

Με την τωρινή απόφαση, κρίνεται συνταγματική η ρύμθιση ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, με το σκεπτικό της πλειοψηφίας να κινείται στην κατεύθυνση, ότι η ρύθμιση που ισχύει δεν είναι γενική, αλλά αφορά κάποιες Κυριακές και συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Ειδικότερα η πλειοψηφία των δικαστών έκριναν ότι  η ισχύουσα ρύθμιση δεν παραβιάζει την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας καθώς η εξαίρεση λειτουργίας των καταστημάτων κατά τις Κυριακές δεν εισήχθη αδιακρίτως, αλλά μόνο στο αναγκαίο και ικανό μέτρο, δηλαδή σε περιφέρειες και περιοχές στις οποίες διαπιστωμένα υφίσταται αξιόλογη - σε εθνική κλίμακα - τουριστική κίνηση.

Πράγματι, σημειώνει η πλειοψηφία, η επίμαχη υπουργική απόφαση επιδιώκει θεμιτό και πρόδηλο σκοπό γενικού συμφέροντος,  ο οποίος συνίσταται στο τομέα του τουρισμού, η τόνωση και η ενίσχυση του οποίου (τουρισμού) είναι αναγκαία, καθώς αποτελεί βασικό τομέα της εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύεται και ο ανταγωνισμός.


Πηγή: Kathimerini.gr