Ανοίγει για δύο μήνες ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Αίρεται με πρωτοβουλία των κατοίκων ο αποκλεισμός του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου μετά από απόφαση που ελήφθη στη μεσημβρινή λαϊκή τους συνέλευση.

02
Ιουλίου / 2016

Η επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην άρση του αποκλεισμού για χρονικό διάστημα  δύο μηνών με σκοπό να αποσυμφορηθεί η Κέρκυρα από τα ανεξέλεγκτα απορρίμματα. Προϋπόθεση για τη χρονική αυτή παράταση είναι ο ΧΥΤΑ να λειτουργεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και με τις εμβαλωματικές παρεμβάσεις που έχει προταθεί δηλαδή τη βιολόγηση, το βιοαέριο και τις χωματοκαλύψεις, προϋποθέσεις οι οποίες θα παρακολουθούνται από τους κατοίκους. 
Τα αιτήματά τους για αποκλεισμό της περιοχής τους Τεμπλονίου από οποιοδήποτε μελλοντικό σχεδιασμό, είτε δεματοποίηση, είτε ολοκληρωμένη διαχείριση, δεν αλλάζουν.
Το κείμενο με τους όρους της άρσης παραδόθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μ. Τατάκη και στη Δημοτική Αρχή.