Φρουρούμενος ο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή του Τεμπλονίου πραγματοποιείται η διαδικασία εναπόθεσης των συσσωρευμένων από μέρες απορριμμάτων.

04
Ιουλίου / 2016

Τα απορριμματοφόρα καταφθάνουν το ένα μετά το άλλο στο ΧΥΤΑ, ενώ η περιοχή φρουρείται από μεγάλο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων που ελέγχουν την πρόσβαση.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήταν η χρονική στιγμή που επέλεξε η Πολιτεία να εμπλακεί στην υπόθεση Τεμπλονίου με την άφιξη αστυνομικών ενισχύσεων αλλά και υψηλού επιπέδου θεσμική εκπροσώπηση, τον Γενικό Αστυνομικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδας, Αντιστράτηγο Αριστείδη Ανδρικόπουλο.
Ωστόσο, όπως τονίζουν αστυνομικές πηγές, η παρουσία των δυνάμεων έχει αποκλειστικό ρόλο να διατηρήσει την τάξη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Κέρκυρας και να διασφαλίσει την ομαλή ροή της αποκατάστασης της καθαριότητας στο νησί.